31.10.2014r.(piątek) - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3.11.2014r. - Dzień otwarty, godzina 17.00