02-05-2016 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

09-05-2016, godz. 17.00 - zebrania z rodzicami