02.05.2017, 04.05.2017, 05.05.2017 - dni wolne od zajęć dydaktycznych.