30.05.2018 (środa) oraz 01.06.2018 (piątek) - dni wolne od zajęć dydaktycznych.