Regulamin bezpieczeństwa

ZBIÓR PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w sprawie wprowadzenie Regulaminu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, uczniom, personelowi szkoły, rodzicom dzieci, opiekunom i osobom trzecim podczas pobytu i organizacji zajęć dydaktyczno – opiekuńczo -wychowawczych w sytuacji funkcjonującego w Polsce stanu epidemicznego związanego z Covid-19 w roku szkolnym 2021/2022.

KLIKNIJ ABY POBRAĆ DOKUMENTY:

Regulamin zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, uczniom, personelowi szkoły, rodzicom dzieci, opiekunom i osobom trzecim podczas pobytu i organizacji zajęć dydaktyczno – opiekuńczo -wychowawczych w sytuacji funkcjonującego w Polsce stanu epidemicznego związanego z Covid-19 w roku szkolnym 2021/2022.

KLIKNIJ ABY POBRAĆ DOKUMENTY:

Przejdź do treści