KOMUNIKAT W SPRAWIE NAUCZANIA HYBRYDOWEGO

Komunikat nr 1/2021 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjra Henryka Sucharskiego w Pułtusku w sprawie nauczania hybrydowego obowiązującego od poniedziałku 15 marca 2021 r.

W związku z wprowadzeniem  nauczania hybrydowego na terenie województwa  mazowieckiego na podstawie komunikatu Ministra Zdrowia z dnia 11 marca  2021 r. i pisma Kuratorium Oświaty w Warszawie z dnia 12 marca 2021 r.

Informuję, że:

  1. W dniach 15 marca do 19 marca 2021 r.
  2. dla klas  I a, II a, III a – prowadzone będzie  nauczanie w formie stacjonarnej
  3. dla klas I b, II b, III b – prowadzone będzie  nauczanie w formie  zdalnej
  4. W dniach 22 marca do 26 marca 2021 r.
  5. dla klas I b, II b, III b –  prowadzone będzie nauczanie w formie stacjonarnej
  6. dla klas I a, II a, III a – prowadzone  będzie nauczanie w formie zdalnej

Tygodniowy rozkład zajęć pozostaje bez zmian.

  • Nauczanie w klasach  IV – VIII prowadzone jak dotychczas  w formie zdalnej

 Dyrektor Szkoły
/-/ Krystyna Estkowska

Przejdź do treści