KOMUNIKAT W SPRAWIE NAUCZANIA ZDALNEGO

Komunikat nr 2/2021Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  im. mjra Henryka Sucharskiego w Pułtusku w sprawie nauczania zdalnego obowiązującego  od  22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informuję, że od dnia 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. zajęcia dla uczniów  klas  I-VIII szkoły podstawowej odbywać się będą w trybie zdalnym.

Dyrektor Szkoły
/-/ Krystyna Estkowska                                                                        

Przejdź do treści