DNI DYREKTORSKIE

DNI DYREKTORSKIE

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023:

14.10.2022 r. ( piątek)
31.10.2022 r. (poniedziałek)
02.05.2023 r. (wtorek)
04.05.2023 r. (czwartek)
05.05.2023 r. ( piątek)
23.05.2023 r. (wtorek – egzamin ósmoklasisty – język polski)
24.05.2023 r. (środa – egzamin ósmoklasisty – matematyka)
25.05.2023 r. (czwartek – egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny)
09.06.2023 r. (piątek)

Przejdź do treści