DNI DYREKTORSKIE

DNI DYREKTORSKIE

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021:

02.11.2020 r. (poniedziałek)

31.03.2021 r. (środa)

30.04.2021 r. (piątek)

04.05.2021 r. (wtorek)

25.05.2021 r. (wtorek – egzamin ósmoklasisty – język polski)

26.05.2021 r. (środa – egzamin ósmoklasisty – matematyka)

27.05.2021 (czwartek – egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny)

04.06.2021 r. (piątek)

W wymienionych dniach będą się odbywały zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.

O możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych poinformują rodziców wychowawcy klas i wychowawca świetlicy szkolnej.

Przejdź do treści