logo UE

 

DSC 305926 i 28 lutego uczniowie najstarszych klas uczestniczyli w warsztatach, które prowadziła p. Joanna Ciszewska - doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Pułtusku.

Warsztaty z doradztwa zawodowego miały na celu przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania ścieżki swojej kariery i trafnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszej nauki.