logo UE

 

 

Dni dyrektorskie w szkole podstawowej

 

1) 02.11.2018r. (piątek)

2) 21.12.2018r. (piątek) 

3) 15.04.2019r. (poniedziałek) - egzamin ósmoklasisty - język polski

4) 16.04.2019r. (wtorek) - egzamin ósmoklasisty - matematyka

5) 17.04.2019r. (środa) - egzamin ósmoklasisty - język obcy nowożytny

6) 29.04.2019r. (poniedziałek)

7) 30.04.2019r. (wtorek)

8) 02.05.2019r. (czwartek)

 

 

Dni dyrektorskie w gimnazjum

 

1) 02.11.2018r. (piątek)

2) 21.12.2018r. (piątek) 

3) 10.04.2019r. (środa) - egzamin gimnazjalny - część humanistyczna

4) 11.04.2019r. (czwartek) - egzamin gimnazjalny - część matematyczno - przyrodnicza

5) 12.04.2019r. (piątek) - egzamin gimnazjalny - język obcy nowożytny

6) 29.04.2019r. (poniedziałek)

7) 30.04.2019r. (wtorek)

8) 02.05.2019r. (czwartek)

 

W wymienionych dniach będą się odbywały zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.

O możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych poinformują rodziców wychowawcy klas i wychowawca świetlicy szkolnej.