logo UE

 14.10.2019r. - Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej to jedna z pierwszych ważnych decyzji podejmowanych przez ucznia. Celem szkolnego doradztwa zawodowego jest przygotowanie młodzieży do odpowiedzialnego planowania swojej kariery i trafnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru dalszej ścieżki kształcenia.

 

Doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w Pułtusku jest realizowane w oparciu o

Program Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

 

Program WSDZ 

 

Nasza szkoła realizuje projekt „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie pułtuskim” współfinansowany przez Unię Europejską. Zachęcamy do korzystania z platformy internetowej utworzonej w ramach projektu, poświęconej doradztwu zawodowemu. Znajdują się tam treści dedykowane uczniom, rodzicom i nauczycielom.

 

http://kreatorkariery.powiatpultuski.pl