logo UE

29.04., 30.04., 02.05.2019r. - dni wolne od zajęć dydaktycznych, szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.

06.05.2019r., godz. 17.00 - dzień otwarty.

• logopedia

• biofeedback

• zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

• zajęcia rewalidacyjne

• zajęcia z surdopedagogiki

• zajęcia rozwijające z przedmiotów nauczania

• zajęcia wyrównujące z przedmiotów nauczania 

• zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty

• chór szkolny

 

Dodatkowe zajęcia na terenie szkoły (odpłatne)

• Olimpijska Szkółka Tańca i Dobrych Manier 

• Szkoła Językowa BEST