logo UE

 14.10.2019r. - Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

• logopedia

• biofeedback

• zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

• zajęcia rewalidacyjne

• zajęcia z surdopedagogiki

• zajęcia rozwijające z przedmiotów nauczania

• zajęcia wyrównujące z przedmiotów nauczania 

• zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

• chór szkolny

 

Dodatkowe zajęcia na terenie szkoły (odpłatne)

• Olimpijska Szkółka Tańca i Dobrych Manier 

• Szkoła Językowa BEST