logo UE

29.04., 30.04., 02.05.2019r. - dni wolne od zajęć dydaktycznych, szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.

06.05.2019r., godz. 17.00 - dzień otwarty.

OGŁOSZENIE

 

W roku szkolnym 2018/2019 wszyscy uczniowie szkoły podstawowej  oraz gimnazjum otrzymają bezpłatne podręczniki zapewnione przez MEN.

 

Podręczniki oraz ćwiczenia zostaną rozdane uczniom we wrześniu.

 

Podręczniki i ćwiczenia do religii (zgodnie z deklaracją o uczestnictwie  w zajęciach) rodzice kupują we własnym zakresie.

 

 Podręczniki do religii obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019 

 > Regulamin korzystania z darmowych podręczników