logo UE

 14.10.2019r. - Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

    Od stycznia 2014 roku nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Jest to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze.

 

   Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych programów współpracy w uczestniczących w projekcie szkołach. Projekt rozwija w szkołach współpracę pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami. W ten sposób pomaga szkołom  realizować ich misję w zakresie edukacji i wychowania. Doświadczenie współpracy, jakie zdobywają uczniowie, rodzice i nauczyciele wzmacnia więzi między tymi podmiotami, buduje zaufanie i zachęca do zaangażowania na rzecz swojej szkoły, swojego miasta. W ten sposób szkoła przyczynia się do budowy kapitału społecznego.

 

   Wspólna praca rodziców, uczniów i nauczycieli naszej szkoły podczas szkoleń i warsztatów w ramach projektu oraz systematyczne konsultacje zaowocowały opracowaniem indywidualnego, „szytego na miarę” naszej szkoły Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy (SPAW).

 

 

 

swplakat750

http://www.szkolawspolpracy.pl