logo UE

 14.10.2019r. - Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Opłata za obiady we wrześniu wynosi

23 x 3zł = 69zł

Termin płatności do 15 dnia każdego miesiąca

Przyjmowanie opłat w godzinach 7.30-14.30

Prosimy o terminowe wpłaty. Dziękujemy.