logo UE

29.04., 30.04., 02.05.2019r. - dni wolne od zajęć dydaktycznych, szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.

06.05.2019r., godz. 17.00 - dzień otwarty.

Opłata za obiady w styczniu wynosi

18x2,50zł=45zł

Termin płatności do 15 dnia każdego miesiąca

Przyjmowanie opłat w godzinach 7.30-14.30

Prosimy o terminowe wpłaty. Dziękujemy.