PODRĘCZNIKI

W roku szkolnym 2022/2023 wszyscy uczniowie szkoły podstawowej otrzymają bezpłatne podręczniki zapewnione przez MEiN.

Podręczniki oraz ćwiczenia zostaną rozdane uczniom we wrześniu.

Podręczniki i ćwiczenia do religii (zgodnie z deklaracją o uczestnictwie  w zajęciach) rodzice kupują we własnym zakresie.

Lista podręczników do pobrania na rok szkolny 2022/2023

Przejdź do treści