“Pułtuski Piknik Ekologiczny” – zadanie realizowane w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie : ,, Ekologiczny piknik rodzinny”

,,Pułtuski Piknik Ekologiczny” pod hasłem ,,Świadomość ekologiczną mamy, na rzecz środowiska działamy ‘’ to przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie : ,, Ekologiczny piknik rodzinny”.

Celem programu jest wspieranie lokalnych inicjatyw propagujących przedsięwzięcia polegające na budowaniu postaw proekologicznych połączonych z aktywnymi działaniami na rzecz środowiska , pogłębianiem wiedzy i wrażliwości ekologicznej.

Realizacja zadania przyczyni się do promocji ekologicznych zachowań, integracji środowiska lokalnego poprzez zaangażowanie dzieci i dorosłych w rozwiązywanie lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska.

Przejdź do treści