UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenie w roku szkolnym 2021/2022:

– 28 zł

– 14 zł 

na każde kolejne dziecko (w przypadku rodzeństwa) uczęszczjące do ZS nr 2

Rodzic/opiekun prawny ubezpiecza dziecko dokonując wpłaty poprzez poniższy link:

https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieoswiata/g/10204

Przejdź do treści