ŻYWIENIE

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy.                                                     

W tytule przelewu należy podać:

– imię i nazwisko dziecka, klasę oraz czego dotyczy płatność.

Wysokość płatności powinna być zgodna z podaną kwotą – nie należy robić nadpłat.

żywienie
stołówka
Przejdź do treści