HARMONOGRAM NAUCZANIA HYBRYDOWEGO

Komunikat nr 5/2021 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjra Henryka Sucharskiego w Pułtusku.

W związku z wprowadzeniem nauczania hybrydowego na terenie województwa mazowieckiego na podstawie komunikatu Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2021 r. oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Informuję, że:

  1. W dniach 26 kwietnia do 2 maja 2021 r.

a) dla klas I b, II b, III b – prowadzone będzie nauczanie w formie stacjonarnej

b) dla klas I a, II a, III a – prowadzone będzie nauczanie w formie zdalnej

Tygodniowy rozkład zajęć pozostaje bez zmian.

  1. Nauczanie w klasach IV – VIII prowadzone jak dotychczas w formie zdalnej.

Dyrektor Szkoły
/-/ Krystyna Estkowska

Przejdź do treści