Harmonogram nauczania (17-31 maja)

Komunikat nr 7/2021 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjra Henryka Sucharskiego w Pułtusku na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

W dniach 17.05.-20.05.2021 r. (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek)  w trybie stacjonarnym pracują  klasy:

IV a       sala   20                wejście czerwone

IV b       sala     7                wejście niebieskie

VI c       sala   18                wejście czerwone

VII a      sala     1                wejście czerwone

VIII a     sala     4                wejście czerwone

VIII b    sala     6                wejście niebieskie

W dniach 17.05.-20.05.2021 r. (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek)  w trybie zdalnym pracują  klasy: V a, V b, VI a, VI b, VII b, VII c    

W dniach  21.05., 24.05., 28.05. 2021 r. (piątek, poniedziałek, piątek)  w trybie stacjonarnym pracują klasy:

V a        sala     9                wejście niebieskie

V b        sala    1a               wejście zielone    

VI a       sala     4                wejście czerwone

VI b       sala    19               wejście czerwone

VII b      sala      5               wejście niebieskie

VII c      sala      2               wejście czerwone

W dniach  21.05., 24.05., 28.05. 2021 r. (piątek, poniedziałek, piątek) w trybie zdalnym pracują  klasy: IV a, IV b, VI c, VII a, VIII a, VIII b.

W dniach  25.05-27.05.2021 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Do szkoły przychodzą uczniowie klas ósmych. Pozostali  uczniowie nie mają w tych dniach zajęć edukacyjnych.
W dniach: 17.05- 24.05.2021 r. oraz 28.05.2021 r. Klasy I-III pracują stacjonarnie w następujących salach:

I a     sala    16               wejście zielone

I b     sala    12               wejście zielone              

II a    sala    15               wejście zielone    

II b    sala    14               wejście zielone

III a   sala    13               wejście zielone

III b   sala    11               wejście zielone

Od 31 maja 2021 r. wszystkie klasy I-VIII pracują stacjonarnie według tygodniowego planu zajęć i organizacji obowiązującej od 1 września 2020 r.

Dyrektor Szkoły
/-/ Krystyna Estkowska

Przejdź do treści