OGŁOSZENIA: SPOTKANIA ORGANIZACYJNE I HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci nowoprzyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 3 na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się dnia 13.06.2022 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 na hali sportowej.


Spotkanie organizacyjne
dla rodziców dzieci przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się dnia 13.06.2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 na hali sportowej.

Zakończenie roku szkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 3 odbędzie się dnia 22.06.2022 r. o godz. 16.00 na hali sportowej.
Zakończenie roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku odbędzie się dnia
24.06.2022 r. wg poniższego harmonogramu:
8.00 — Msza Święta — Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego
UCZNIOWIE KLAS I – VI
9.00 — Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień — hala sportowa. Po uroczystości spotkania uczniów z wychowawcami w salach lekcyjnych.
, UCZNIOWIE KLAS VII-VIll
11.00 — Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień hala sportowa. Po uroczystości spotkania uczniów z wychowawcami w salach lekcyjnych.

OGŁOSZENIA
Przejdź do treści