Projekt „Przyszłość należy do nas – rozwój umiejętności uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Pułtusku”

Projekt realizowany  przez Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi  w Pułtusku współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ,

Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna

( w tym szkołach zawodowych)

1. Rekrutacja do projektu – rok szkolny 2018/2019

– Regulamin rekrutacji uczestnictwa w projekcie

– Ankieta rekrutacyjna dla nauczyciela

– Karta zgłoszenia ucznia do projektu

– Oświadczenie uczestnika projektu

– Oświadczenie o rezygnacji z udziału w zajęciach w ramach projektu

2. Opis projektu

– cel projektu

– cele szczegółowe

– rodzaje zajęć

– szkolenia dla nauczycieli

3. Rekrutacja do projektu – rok szkolny 2019/2020

 – Regulamin rekrutacji uczestnictwa w projekcie

–  Dokumenty rekrutacyjne dla ucznia

Przejdź do treści