ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZESPOŁU

Zarządzenie Nr 2 /2021 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku z dnia   12 lutego  2021 r. w sprawie: powołania koordynatora do spraw dostępności w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku

Zarządzenie Nr 3 /2021 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku z dnia   15 lutego  2021 r. w sprawie: „Powołania stałego zespołu ds. dostępności w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku”

Przejdź do treści