Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

narodowy program rozwoju czytelnictwa

W roku 2023 Przedszkole Miejskie nr 3 w  Zespole Szkół nr 2 Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 uzyskało dofinansowanie w kwocie 3 000 zł na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat i realizację działań promujących czytelnictwo.

W ramach pozyskanych środków zorganizowano w przedszkolu “Kącik wędrującej książki” i “Kącik Molika Książkowego”, które wyposażono
w zakupione pozycje książkowe.

Ponadto nawiązano  współpracę z Pułtuską Biblioteką Publiczną im. J. Lelewela w Pułtusku, zorganizowano spotkanie autorskie z poetą…, Bal Postaci z Bajek, zaproszono do czytania rodziców przedszkolaków ph. “Najpiękniej czyta moja mama i mój tata”, i wiele innych akcji promujących czytelnictwo. 

narodowy program rozwoju czytelnictwa logo programu
Przejdź do treści