ŻYWIENIE

Płatność za żywienie dzieci w szkole i przedszkolu oraz za pobyt w przedszkolu powyżej pięciu godzin należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego otrzymany sms lub na konto główne do 10-ego każdego miesiąca.

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz czego dotyczy płatność.

Wysokość płatności powinna być zgodna z kwotą wskazaną w sms – nie należy robić nadpłat.

Numer rachunku bankowego głównego : 90 1020 1592 0000 2402 0306 9861

stołówka
Przejdź do treści