ŚWIETLICE TEMATYCZNE

SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ (sale nr 11, 12, 13, 14, 15)
– zajęcia z tablicą interaktywną (gry edukacyjne, filmy),
– zajęcia artystyczne (muzyczne, plastyczne, techniczne),
– zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,
– odrabianie prac domowych,
– zajęcia czytelnicze (korzystanie z kącika książek, czasopism, rozwijanie umiejętności czytania, słuchania i rozumienia tekstu, wzbogacanie języka),
– zajęcia rozwijające procesy myślowe (rebusomania – rozwiązywanie zagadek, łamigłówek, gry logiczne, szachy),

– gry i zabawy świetlicowe (gry planszowe, puzzle, budowle z klocków, zabawy w kole).

SALA ZABAW „KULKI”
– zajęcia rekreacyjno – ruchowe,
– ćwiczenia relaksujące, wyciszające,
– zajęcia przy muzyce (taniec, zabawy ruchowe),
– zajęcia integrujące grupę,
– skoki na piłkach,
– elementy gimnastyki korekcyjnej.

HALA SPORTOWA
– zajęcia sportowo – rekreacyjne,
– rozgrywki międzygrupowe w piłkę nożną, badmintona,
– zabawy ruchowe ze skakanką, piłką,
– gry drużynowe (zbijak, dwa ognie).

PLAC ZABAW
– zajęcia rekreacyjno – ruchowe na świeżym powietrzu,
– gry i zabawy orientacyjno – porządkowe,
– zabawy bieżne, skoczne,
– rysowanie kredą.

Przejdź do treści