DNI DYREKTORSKIE

DNI DYREKTORSKIE

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024:

31.10.2023 r. (wtorek)

29.04.2024 r. (poniedziałek)

30.04.2024 r. (wtorek)

02.05.2024 r. (czwartek)

14.05.2024 r. (wtorek – egzamin ósmoklasisty – język polski)

15.05.2024 r. (środa – egzamin ósmoklasisty – matematyka)

16.05.2024 r. (czwartek – egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny)

31.05.2024 r. (piątek)

Przejdź do treści