OGŁOSZENIE

W dniach 26.10. 2020 r.- 08.11.2020 r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej. Uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę zdalną. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z tygodniowym planem lekcji na platformie Classroom.

O ewentualnych zmianach w planie będą informowali wychowawcy klas. Przedszkole i klasy I-III będą funkcjonowały bez zmian.

Przejdź do treści