Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów

Nasi uczniowie przystąpili w tym roku do wieloetapowej Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów.

Kolejne etapy przechodzili: Nikodem Grabowski, Piotr Kępczyński, Urszula Madeja.

Finalistką została Ula Madeja, która wywalczyła sobie zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty i zapewniła sobie pierwszeństwo w przyjęciu do wybranej szkoły średniej!

Gratulujemy uczniom wytrwałości !

Przejdź do treści