Spotkanie z przedstawicielem Straży Pożarnej

Z uwagi na zbliżające się ferie zimowe, uczniowie klas I-III wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Pułtusku p. Piotrem Ostaszewskim. 

Wspólna akcja miała na celu przypomnienie najważniejszych zasad bezpiecznego wypoczynku, w tym m.in. jak ważne jest noszenie odblasków na odzieży, jak niebezpieczne jest wchodzenie na niestrzeżone zbiorniki wodne pokryte lodem oraz jak należy zachowywać się w domu bez opieki osób dorosłych. Uczniowie przypomnieli sobie zasady powiadamiania służb ratowniczych.

Przejdź do treści