Akcja Narodowego Czytania 2023

W ramach 12. edycji Narodowego Czytania uczniowie klas Vla i Vlb na lekcjach języka polskiego zapoznali się z fragmentem powieści Elizy Orzeszkowej pt.,,Nad Niemnem”.

Poznali piękną historię Jana i Cecylii oraz utrwalili wiadomości na temat legendy.

Przejdź do treści